Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

california-love
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
california-love
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
california-love
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
california-love
9516 3dd8 400
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued
california-love
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
california-love
2536 9cac 400
Reposted byoutoflovesuchamessss
california-love
2532 7237 400
Reposted bymysweethearttmadllenncarmenlunasmoke11withmyheadinspacebakterianomsphilomathmyszkaminnievxcqbagatelapollywoodckisbacklajgregorczykmdontaskmewhy
california-love
2524 5025 400
Reposted byxlickmysneakersgregorczykmsmoke11letha0Puck152finkajunior13Galadrielabagatelamentispenetraliaamphetaminelogicmmkmplblaugranaaamagdaa
california-love
2519 c2d8 400
Reposted byanecianownowaayjointskurwysynsuchamesssspiehusamphetaminelogicmr-absentiainspiracyjnawyspian
california-love
2509 36fc 400
Reposted bynowaay nowaay
california-love
2495 310b 400
Reposted byanecianowblaugranaaaconnyAsisuchamessssbagatela
california-love
2492 bba0 400
Reposted bylaparisiennenadziejenadaremnesuchamessssjemkartofleawakenedzwariowalamleniwabulawruchujednostajniepopierdolonymlaparisiennepiehus
california-love
2489 158a 400
Reposted byanecianowdontexpecttofeelcandycamillaAsinowaayultravioletbagatelaHypothermiaFulfillyourdreamsNotimportanat
california-love
2466 fd45 400
Reposted byanecianowletha0zaklinaczkaslowel-kaktusblaugranaaamalinovenomscallitwhatyouwantphilomathLaColiewhovillemyszkaminnieFrauSimaginemeandyouwecouldbeclose
california-love
2463 1978 400
Reposted byAsicallmezuz
california-love
2462 aae4 400
Reposted byanecianowviceversa
california-love
2461 886c 400
Reposted byoutofloveEllaEllablaugranaaasomewhereonlyweknowindestructiableGaladrielajeszczenie
california-love
2460 3153 400
california-love
2452 2b28 400
Reposted bylily24 lily24
california-love
2447 8a33 400
Reposted byanecianowphilomathsuchamessssmyszkaminniesadpornBetterDaysFulfillyourdreamsblaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl